Önkormányzati szolgálati lakás felújítása Ura településen

A Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II.17.) Korm. határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Szolgálati lakás – 2020 című, MFP-SZL/2020 kódszámú pályázati felhívásnak megfelelő pályázati kiírásra, Ura Község Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2020.08.23 03:50:26 időpontban nyújtott be 3097250105 iratazonosító számon. A Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár a 3097250105 támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.

TÁMOGATÓI OKIRAT iratazonosító: 3194624234

A projekt címe: „Önkormányzati szolgálati lakás felújítása Ura településen”.

A vissza nem térítendő támogatás összege 29.610.551,- Ft.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.11.09.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2021.11.30.

A projekt során Ura Község Önkormányzata tulajdonában lévő, 4763 Ura, Kossuth Köz 3. sz., hrsz: 9. alatt található szolgálati lakás épületének felújítási, átalakítási munkálatai történtek. Az épület korábban is szolgálati lakás funkciót látott el, mely funkció a felújítás után is megmaradt. Az elvégzett felújítási munka nem építési engedélyköteles tevékenység volt. Az épület Ura település egy mellékutcájában található, családi házas övezetben. Az épületen belül a jobb funkcionális elrendezés érdekében átalakítások lettek eszközölve. A használati meleg vizet két csőkígyós bojler állítja elő, amelynek egyik csőkígyóját napkollektor fűti, azaz megújuló energia használata is történt.

 

A beruházás a 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló ingatlan felújítását, átalakítását segítette, amely épületet pedagógusi közfeladatot ellátó személy számára az önkormányzat szolgálati lakás céljából rendelkezésre bocsátja a közfeladat betöltése idejéig. A fejlesztés kielégíti a helyi lakosság közösségi, integrációs, információs és kulturális igényeit. A település fejlesztési irányvonalába teljes mértékben illeszkedik a fejlesztés, hiszen az önkormányzat célja a településkép formálása, szépítése, a lakosság megtartó erejének növelése. A fejlesztést a pedagógusi szolgálati lakás felújításának vonatkozásában az ingatlan elavult műszaki állapota, a kiemelt falusi közfeladatokat ellátó szakmák elismertségének visszaállítása, a szakmagyakorlók számára magas színvonalú lakhatás biztosítása, illetve a szolgáltatások minőségének növelésével a falvakba áramló népességmozgás ösztönzése és támogatása indokolta. A projekt keretében környezettudatossági, energiahatékonysági célból megújuló energia használata is történt.