Magyar Falu Program

„Kommunális eszközök beszerzése Ura településen”

 

 

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1.Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím 1. Magyar Falu Program (ÁHT-T: 376273) jogcímcsoport, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet 2. melléklet 4. sorának F oszlop b) alpontjában rögzített programelemek (ÁHT azonosító: 376273) tárgyával összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Kommunális eszköz beszerzése – 2022 című, MFP-KOEB/2022 pályázati felhívásnak megfelelő pályázati kiírásra, Ura Község Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2022.02.05 17:26:35 időpontban nyújtott be, 3345616215 iratazonosító számon. A Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár a 3345616215 támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.

TÁMOGATÓI OKIRAT iratazonosító: 3365798735

A projekt címe: „Kommunális eszközök beszerzése Ura településen”.

 

A vissza nem térítendő támogatás összege bruttó 14.945.939,. Ft, azaz tizennégymillió-kilencszáznegyvenötezer-kilencszázharminckilenc forint.

 

A projekt megvalósításának kezdete: 2022.04.21.

A projekt megvalósításának fizikai befejezése: 2022.10.14.

 

A projekt keretében kommunális eszközök és gépek beszerzése történt belterületi közterület karbantartás elősegítése céljából Ura településen különböző specifikációkkal: 1 db Sonalika Solis 26 HST traktor hasalatti kaszával, 1 db Morgnieux Turbo 530 LD alacsony ürítésű fűgyűjtő, 1 db Orsi Energy 105 padkakasza, 1 db ECO 150 MD 520 mm típusú seprőgép, hátsó 3-pontos bakkal, 1 db Bagodi BTL 125 tolólap.

 

A fejlesztés célja, hogy a belterületi közterületek fenntartását biztosító eszközök beszerzése által a településen élő különböző generációk, a környező településekről érkezők és az ország más tájairól ide látogatók kulturált körülmények között, kreatív módon tölthessék el szabadidejüket, fejleszthessék szociális és különböző ügyességi készségeiket, a fiatal korosztály és szüleik közösségi élményhez jussanak, növekedjen a társadalmi kohézió, erősödjön a településen élők helyi identitás tudata, mely hozzájárul a község népességmegtartó erejének növeléséhez és a demográfiai mutatóinak javulásához. A település vonzóbbá válik az itt élők és az ide látogatók számára egyaránt. Ura község fejlesztési irányvonalába teljes mértékben illeszkedik a beruházás, hiszen az önkormányzat célja a településkép formálása, szépítése, a lakosság megtartó erejének növelése.

 


„A DÓZSA GYÖRGY UTCA (326 HRSZ.) BURKOLAT FELÚJÍTÁSA URA KÖZSÉGBEN”

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím 1. Magyar Falu Program jogcímcsoport, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet 2. melléklet 4. sorának b) pontjában szabályozott programelemek (ÁHT azonosító: 376273) tárgyával összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 című, MFP-UHK/2021 kódszámú pályázati felhívásnak megfelelő pályázati kiírásra, Ura Község Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2021.04.29 14:06:05 időpontban nyújtott be 3280571772 iratazonosító számon. A Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár a 3280571772 támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.

TÁMOGATÓI OKIRAT iratazonosító: 3292364955

A projekt címe: „A Dózsa György utca (326 hrsz.) burkolat felújítása Ura községben”.

A vissza nem térítendő támogatás összege 20.671.062,- Ft.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2021.07.03.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2021.11.30.

Magyarország Kormánya által elindított MFP 2021 – Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítás program keretében Ura Község Önkormányzata pályázott: – a település elhasználódott kötőzúzalékos aszfaltmakadám burkolattal rendelkező Dózsa György (326 hrsz.) utcájának burkolat felújítására.

Jelen beruházás Ura közlekedési infrastrukturális fejlesztési elképzelését szolgálta, mely nagyban illeszkedik a település rendezési tervéhez.

Ura település a lakossági igényeket figyelembe véve folyamatosan próbálja szépíteni a községet, működteti és fejleszti intézményeit, épületeit a lehetőségeihez mérten. Jelen támogatás megoldási javaslatot jelent, mint 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú település önkormányzatának tulajdonában lévő, önkormányzati utak felújítására, ezzel is elősegítve a vidéki kistelepülés hátrányainak mérséklését. A fejlesztés eredményeképp a településkép javítása és a közlekedésben résztvevők komfortérzetének növelése mellett a könnyebben karbantartható útfelületek által a közúti közlekedésben résztvevők számára a közlekedésbiztonsági kockázatok is csökkennek


Önkormányzati szolgálati lakás felújítása Ura településen

A Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II.17.) Korm. határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Szolgálati lakás – 2020 című, MFP-SZL/2020 kódszámú pályázati felhívásnak megfelelő pályázati kiírásra, Ura Község Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2020.08.23 03:50:26 időpontban nyújtott be 3097250105 iratazonosító számon. A Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár a 3097250105 támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.

TÁMOGATÓI OKIRAT iratazonosító: 3194624234

A projekt címe: „Önkormányzati szolgálati lakás felújítása Ura településen”.

A vissza nem térítendő támogatás összege 29.610.551,- Ft.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.11.09.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2021.11.30.

A projekt során Ura Község Önkormányzata tulajdonában lévő, 4763 Ura, Kossuth Köz 3. sz., hrsz: 9. alatt található szolgálati lakás épületének felújítási, átalakítási munkálatai történtek. Az épület korábban is szolgálati lakás funkciót látott el, mely funkció a felújítás után is megmaradt. Az elvégzett felújítási munka nem építési engedélyköteles tevékenység volt. Az épület Ura település egy mellékutcájában található, családi házas övezetben. Az épületen belül a jobb funkcionális elrendezés érdekében átalakítások lettek eszközölve. A használati meleg vizet két csőkígyós bojler állítja elő, amelynek egyik csőkígyóját napkollektor fűti, azaz megújuló energia használata is történt.

A beruházás a 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló ingatlan felújítását, átalakítását segítette, amely épületet pedagógusi közfeladatot ellátó személy számára az önkormányzat szolgálati lakás céljából rendelkezésre bocsátja a közfeladat betöltése idejéig. A fejlesztés kielégíti a helyi lakosság közösségi, integrációs, információs és kulturális igényeit. A település fejlesztési irányvonalába teljes mértékben illeszkedik a fejlesztés, hiszen az önkormányzat célja a településkép formálása, szépítése, a lakosság megtartó erejének növelése. A fejlesztést a pedagógusi szolgálati lakás felújításának vonatkozásában az ingatlan elavult műszaki állapota, a kiemelt falusi közfeladatokat ellátó szakmák elismertségének visszaállítása, a szakmagyakorlók számára magas színvonalú lakhatás biztosítása, illetve a szolgáltatások minőségének növelésével a falvakba áramló népességmozgás ösztönzése és támogatása indokolta. A projekt keretében környezettudatossági, energiahatékonysági célból megújuló energia használata is történt.

Játszótéri eszközök telepítése Ura településen

A Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II.17.) Korm. határozatban foglaltkormányzati szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Óvodaijátszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2020 című, MFP-OJF/2020 kódszámú pályázatifelhívásnak megfelelő pályázati kiírásra, Ura Község Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2020.06.19 15:46:28 időpontban nyújtott be 3088314885 iratazonosító számon. A Miniszterelnökségés a Magyar Államkincstár a 3088314885 támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette. A projekt címe: „Játszótéri eszközök telepítése Ura településen”.

A vissza nem térítendő támogatás összege 4.998.060,- Ft.
A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.08.26.
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020.12.30.

Az önkormányzat folyamatosan törekszik a folyamatos településrehabilitációra, illetve az élhetőbb településkép kialakítására, építéssel-szépítéssel elősegítve a népességmegtartó erejét.Az új játszótéri eszközök telepítésével a település egy új, komfortosabb, népszerűbb közterületilétesítménnyel („új játszótéri sziget”) gazdagodott. Cél, hogy a vidéki kistelepülésen élő gyermekekegészséges testi és lelki fejlődését segítse és lehetőséget biztosítson a szabadidő eltöltéséregenerációktól függetlenül.

Az érintett terület a 4763 Ura, Kossuth út 55., HRSZ: 374/1. alatt található, mely az önkormányzati tulajdonában van.
A megvalósítás során telepítésre kerül:
– 1 db Játszótéri babaház (Termékszám: bj. 06.),

– 1 db Kétüléses hintaállvány laphinta ülőkével (Termékszám: jf.12/1), – 1 db Homokozó 3x3m takaróponyvával (Termékszám: jr.10/3×3),
– 1 db Kétszemélyes mérleghinta (Termékszám: jf.13/2),
– 1 db Láncos egyensúlyozó híd (Termékszám: jr.01/2),

– 1 db Rugós játék – egyszemélyes (Termékszám: Rugós játék I.),
– 1 db Kéttornyos játékvár (csúszdával, feljáróval, láncos átjáróval).

A tervbe beállított kültéri játszóeszközök MSZ EN 1176 szabványsorozat szerint bevizsgált, minőségi tanúsítvánnyal rendelkező termékek, továbbá mindenben megfelelnek a 78/2003. (XI.27.) GKMrendeletben a játszótéri eszközök biztonságára vonatkozó feltételeknek.