Játszótéri eszközök telepítése Ura településen

A Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II.17.) Korm. határozatban foglaltkormányzati szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Óvodaijátszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2020 című, MFP-OJF/2020 kódszámú pályázatifelhívásnak megfelelő pályázati kiírásra, Ura Község Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2020.06.19 15:46:28 időpontban nyújtott be 3088314885 iratazonosító számon. A Miniszterelnökségés a Magyar Államkincstár a 3088314885 támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette. A projekt címe: „Játszótéri eszközök telepítése Ura településen”.

A vissza nem térítendő támogatás összege 4.998.060,- Ft.
A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.08.26.
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020.12.30.

Az önkormányzat folyamatosan törekszik a folyamatos településrehabilitációra, illetve az élhetőbb településkép kialakítására, építéssel-szépítéssel elősegítve a népességmegtartó erejét.Az új játszótéri eszközök telepítésével a település egy új, komfortosabb, népszerűbb közterületilétesítménnyel („új játszótéri sziget”) gazdagodott. Cél, hogy a vidéki kistelepülésen élő gyermekekegészséges testi és lelki fejlődését segítse és lehetőséget biztosítson a szabadidő eltöltéséregenerációktól függetlenül.

Az érintett terület a 4763 Ura, Kossuth út 55., HRSZ: 374/1. alatt található, mely az önkormányzati tulajdonában van.
A megvalósítás során telepítésre kerül:
– 1 db Játszótéri babaház (Termékszám: bj. 06.),

– 1 db Kétüléses hintaállvány laphinta ülőkével (Termékszám: jf.12/1), – 1 db Homokozó 3x3m takaróponyvával (Termékszám: jr.10/3×3),
– 1 db Kétszemélyes mérleghinta (Termékszám: jf.13/2),
– 1 db Láncos egyensúlyozó híd (Termékszám: jr.01/2),

– 1 db Rugós játék – egyszemélyes (Termékszám: Rugós játék I.),
– 1 db Kéttornyos játékvár (csúszdával, feljáróval, láncos átjáróval).

A tervbe beállított kültéri játszóeszközök MSZ EN 1176 szabványsorozat szerint bevizsgált, minőségi tanúsítvánnyal rendelkező termékek, továbbá mindenben megfelelnek a 78/2003. (XI.27.) GKMrendeletben a játszótéri eszközök biztonságára vonatkozó feltételeknek.

Önkormányzati szolgálati lakás felújítása Ura településen

A Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II.17.) Korm. határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Szolgálati lakás – 2020 című, MFP-SZL/2020 kódszámú pályázati felhívásnak megfelelő pályázati kiírásra, Ura Község Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2020.08.23 03:50:26 időpontban nyújtott be 3097250105 iratazonosító számon. A Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár a 3097250105 támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.

TÁMOGATÓI OKIRAT iratazonosító: 3194624234

A projekt címe: „Önkormányzati szolgálati lakás felújítása Ura településen”.

A vissza nem térítendő támogatás összege 29.610.551,- Ft.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.11.09.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2021.11.30.

A projekt során Ura Község Önkormányzata tulajdonában lévő, 4763 Ura, Kossuth Köz 3. sz., hrsz: 9. alatt található szolgálati lakás épületének felújítási, átalakítási munkálatai történtek. Az épület korábban is szolgálati lakás funkciót látott el, mely funkció a felújítás után is megmaradt. Az elvégzett felújítási munka nem építési engedélyköteles tevékenység volt. Az épület Ura település egy mellékutcájában található, családi házas övezetben. Az épületen belül a jobb funkcionális elrendezés érdekében átalakítások lettek eszközölve. A használati meleg vizet két csőkígyós bojler állítja elő, amelynek egyik csőkígyóját napkollektor fűti, azaz megújuló energia használata is történt.

A beruházás a 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló ingatlan felújítását, átalakítását segítette, amely épületet pedagógusi közfeladatot ellátó személy számára az önkormányzat szolgálati lakás céljából rendelkezésre bocsátja a közfeladat betöltése idejéig. A fejlesztés kielégíti a helyi lakosság közösségi, integrációs, információs és kulturális igényeit. A település fejlesztési irányvonalába teljes mértékben illeszkedik a fejlesztés, hiszen az önkormányzat célja a településkép formálása, szépítése, a lakosság megtartó erejének növelése. A fejlesztést a pedagógusi szolgálati lakás felújításának vonatkozásában az ingatlan elavult műszaki állapota, a kiemelt falusi közfeladatokat ellátó szakmák elismertségének visszaállítása, a szakmagyakorlók számára magas színvonalú lakhatás biztosítása, illetve a szolgáltatások minőségének növelésével a falvakba áramló népességmozgás ösztönzése és támogatása indokolta. A projekt keretében környezettudatossági, energiahatékonysági célból megújuló energia használata is történt.